PUOLUEETON JA LUOTETTAVA

Tukes hyväksymä tarkastusyhtiö

Tiedustellut pöytäkirjasta
PYYDÄ TARJOUS

Onko sinulla kysymyksiä, johon voimme auttaa?

0400 336 066 / 020 198 21 21

Lähetä viesti

Öljysäiliöpalveluita 35 vuoden kokemuksella

Säiliöt kannatta tarkastuttaa ja huoltaa säännöllisesti, koska vastuu öljysäiliön aiheuttamista öljyvahingoista on aina omistajalla!

TARKASTUS

Säiliöt kannatta tarkastuttaa ja huoltaa säännöllisesti, koska vastuu öljysäiliön aiheuttamista öljyvahingoista on aina omistajalla! Vakuutusyhtiöt eivät korvaa vahinkoja, jos säiliötä ei ole asianmukaisesti tarkastettu ja huollettu LUONNOSTA PIDETÄÄN YHDESSÄ HUOLTA!

Öljysäiliön tarkastuksen edut

  1. Saat tiedon öljysäiliön kunnosta
  2. Syöpyminen hidastuu, kun liete ja kondenssi vesi on poistettu
  3. Öljypolttimossa esiintyy vähemmän häiriöitä.
PYYDÄ TARJOUS

PINNOITUS

Vanha huonokuntoinen lämmitysöljysäiliö voidaan kunnostaa uuden veroiseksi sisäpuolisella lasikuitupinnoituksella. Menetelmän etuina ovat nopeus (työ kestää noin 3-5 tuntia), Öljysäiliön pinnoitus onkin varsin kätevä ja kustannustehokas menetelmä.

Uusi säiliö vanhan sisään

 Pinnoituksessa tehdään uusi säiliö vanhan sisään. Säiliön käyttöikä lisääntyy vuosikymmenillä. 

PYYDÄ TARJOUS

YKSIPUTKI JÄRJESTELMÄ

Öljy ei enää palaudu säiliöön, vaan kiertää ja ilmautuu jatkuvasti Tigerloopissa. J opa 95% öljystä kierrätetään takaisin säiliöön normaalissa 2-putki järjestelmässä. Tigerloopilla säiliöstä imetään ainoastaan poltettava määrä oljyä.

paluuputki pois

Laite minimoi öljyn virtauksen polttimen ja säiliön välillä. Yksiputkisessa järjestelmässä ei ole öljyn paluuputkea säiliölle, jolloin paluuöljy ei sekoita säiliön pohjalle mahdollisesti kertynyttä sakkaa takaisin kiertoon.

PYYDÄ TARJOUS

POISTOT

Öljysäiliö tulee aina puhdistaa ja poistaa mahdollisesta pohjasakasta ongelmajätevapaaksi.Vastuu mahdollisesta öljyvahingosta on kiinteistön omistajalla tai haltijalla.Pöytäkirja öljysäiliön purkamisesta viranomaisille ja asiakkaalle

Poistettu käytöstä

Öljysäiliön poisto voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun säiliö on huonossa kunnossa tai kun lämmitysjärjestelmää ollaan vaihtamassa öljystä toiseen järjestelmään.

PYYDÄ TARJOUS
0
TARKASTUSTA VUODESSA
0
KORJAUSTA VUODESSA
0
YKSIPUTKIJÄRJESTEMÄ VUODESSA
0
KÄYTÖSTÄPOISTOT VUODESSA

9 § Säiliöt jaetaan niiden kunnon perusteella seuraaviin luokkiin:

Ote kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksestä maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/83), muutos (1 199/95)

Tehdään kaikki yhdessä

Säiliöiden tarkastus on luvanvaraista toimintaa. L&A Tarkastuskesus OY:llä on TTK:n, eli nykyisen Tukesin, myöntämät öljysäiliöiden tarkastus- ja pinnoitusluvat.

LUONNOSTA PIDETÄÄN YHDESSÄ HUOLTA!

Vakuutusyhtiöt eivät korvaa vahinkoja, jos säiliötä ei ole asianmukaisesti tarkastettu ja huollettu!

PYYDÄ TARJOUS